Vesti

0

EU do sada pomogla jačanju lokalnih samouprava u Srbiji sa više od 33 miliona evra donacija

Autor: IG

Izvor: Beta

EU do sada pomogla jačanju lokalnih samouprava u Srbiji sa više od 33 miliona evra donacija

Izvor: Foto: Beta

"Trenutno se sprovodi peta faza ovog programa - Exćange 5, koja sadrži dve komponente. Jedna se bavi efikasnim upravljanjem imovinom, a druga strateškim planiranjem i programskim budžetiranjem", kazao je Staničić za agenciju Beta.

Kako je neveo, deo koji se odnosi na efikasno upravljanje imovinom omogućio je podršku lokalnim samoupravama da evidentiraju imovinu u skladu sa Zakonom o javnoj svojini, koji određuje da do kraja ove godine opštine i gradovi treba da evidentiraju i upišu svoju imovinu, jer će u suprotnom postati državna.

Staničić je podsetio da je situacija u toj oblasti decenijama neregulisana i da se ne zna šta je čije, te da lokalne samouprave imaju interesa da upravljaju pojedinim objektima ili zemljištem, ali nisu u mogućnosti da to rade na zakonom dozvoljen način, odnosno zato što ne mogu ulagati sredstva u nešto što nije njihovo.

"Exćange 5 pomogao je projekte u 18 glavnih opština i još 30 partnerskih opština. Gradovi koji učestvuju kroz svoje projekte definišu kako i na koji način da popišu svoju imovinu, kako da je unesu u odgovarajuće dokumente i sve dostave direkciji za imovinu", rekao je generalni sekretar SKGO.

Naglasio je da su rezultati projekta dobri, jer su opštine u velikom broju slučajeva popisale gotovo kompletnu imovinu za koju se nije znalo čija je - zgrade, zemljište, parcele.

"Time su dobile značajan alat, da mogu da na kvalitetan način donose svoje planske odluke, da utvrđuju svoje budžete, da utvrđuju zašta će trošiti sredstva i da ih troše na zakonom dozvoljen način", rekao je on.

Proces kreiranja javnih politika i učešće građana deo su reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU, a glavni koordinator procesa ove reforme je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu , podsetio je Staničić i naveo da je u ovoj fazi Exćange programa izdvojeno više od 4,5 miliona evra.

"Veliki deo su grant šeme, ali tu je i tehnička i stručna podrška i pomoć lokalnim samoupravama koja se ogleda ne samo u vezi sa popisom imovine, već i u tome kako da opštine na zakonom predviđen i efikasan način donesu svoja strateška dokumenata ili u punoj meri uđu u programsko budžetiranje", rekao je on.

Ukazao je da je na početku procesa bilo oko 50 odsto lokalnih samouprava koje su pravile programski budžet na način kako je to predviđeno, dok se sad pred kraj programa, procenat povećo na više od 82 odsto opština i gradova to radi na odgovarajući način.

Staničić smatra da je to veliki uspeh, jer je usvojena metodologija prema kojoj u tom procesu ne učestvuje samo sektor za budžet u opštini, nego svi koji planiraju trošenje sredstava moraju da isplaniraju zašto, u kom roku i na koji način će ona biti potrošena, kao i da podnose izveštaj o sprovedenom i ostvarenim ciljevima.

Objasnio je da realizaciju Exćange 5 projekta koordinira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Ministarstvom finansija, a pomažu i Državna revizorska institucija i Republički geodetski zavod, Direkcija za imovinu Srbije.

Dodao je da to koordinacija projekta pomaže Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da ima bolji uvid u stanje na terenu, jer bi do kraja godine trebalo da se dovrši reforma sistema loklne samourave.

"Kroz ovaj program, mi omogućavamo i bolje i lakše izveštavanje, ali i bolje razumevanje i vidljivost zahteva kako u Poglavlju 22, koje se odnosi na regionalne politike i koordinaciju strukturnih instrumenata, tako i u nekim drugim poglavljima koja su od velikog značaja za lokalne samouprave", naveo je on.

Govoreći o konkretnim benefitima ovog projekta, naveo je da će sada, kada lokalna samouprava utvrdi da je neki objekat u njenom vlasništvu, moći da ga na primer rekonstruiše ili mu promene namenu i da za to iz budžeta, po zakonu, izdvoji novac.

Staničić je kazao da je projeket omogućio lokalnim samoupravama da privredi legalno daju u zakup svoju imovinu, odnosno da na najbolji način upravljaju imovinom i imaju koristi od toga.

"Sa takvom imovinom moguće je i lakše donositi planska dokumenta", rekao je generalni sekretar SKGO.

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić, koja je kroz program Exćange 5, dobila pomoć za unapređenje projektnog budžetiranja i rodno odgovornog budžetiranje, rekao je da su se navike promenile i da se sada predlog budžeta više ne radi tako što rukovodstvo opštine sedne i samo ga napiše.

Istakao je da sada oni koji plaćaju poreze mogu da odlučuju na koji način će svoja sredstva da troše.

"Na ulazu u opštinu recimo postoji kutija i ljudi mogu svoje predloge da napišu i ubace u tu kutiju. Razne manifestacije koje imamo preko čitave godine u samom gradu, Carevčevi dani i tako dalje, gde ljudi i na tim manifestacijama mogu da daju svoje predloge. Đački parlament srednje škole. Osnovci takođe, pa čak i deca iz vrtića sa nekim svojim idejama", kazao je Milić agenciji Beta.

On je naveo i da se u gotovo 80 odsto ideja rukovodstva opštine poklapa sa predozima građana koji, naglasio je, polako navikavaju na to da mogu da učestvuju u kreiranju budžeta i da znaju na koji način se troše sredstva.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović rekao je da je projekat Exćange 5 pomogao toj lokalnoj samoupravi ne samo finansijski, već i stručno-savetodavno, pri utvrđivanju modela na koji se evidentira javna svojina na lokalu.

Naveo je da je stanje ranije bilo nezadovoljavajuće, jer je bilo javne svojine koja je bila upisana u više evidencija u papirnom obliku, a bilo je dosta nepokretnosti koje nisu bile ni upisane.

"Kroz Exćange projekte uspeli smo da napravimo uređenu bazu podataka. Podigli smo i kapacitet naših zaposlenih i uveli smo posebnu metodologiju koja nam je omogućila da pored upisa objekata možemo kasnije da pratimo i da ažuriramo podatke", rekao je Pavlović agenciji Beta.

Precizirao je da se projekat sastojao od daljeg razvoja i usavršavanja softvera koji prati javnu svojinu, izrade projektno-tehničke dokumentacije i razvoja metodologije procene građevinske vrednosti nepokretnosti.

"U ranijem periodu grad Požarevac je imao evidentirano 70 kilometara različitih vodova, dok za preostalih 130 kilometara različitih vodova, niti smo imali evidenciju, niti smo ih imali upisane. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za te vodove i sada smo zahvaljujući Exćange 5 projektu mi ulazimo u proces i ozakonjenja ovih objekata, odnosno linijske infrastrukture", rekao je Pavlović.

Prema njegovim rečima, benefit projekta Exćange 5 je jačanje administrativnih, organizacionih i tehničkih kapaciteta u lokalnoj samoupravi koji će joj olakšati rukovođenje i planiranje, jer će se znati šta poseduje, kakvi su kapaciteti, kao i stanje te imovine.

"Ono što je najbitnije, budući potencijalni investitori, privrednici, a i samo građanstvo imaće bolji uvid u imovinu kojom grad raspolaže", zaključio je Pavlović.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR