Vesti

0

Prosveta: Preliminarni rezultati za stipendiranje, konačne liste tokom maja

Autor: KP

Izvor: Beta

Prosveta: Preliminarni rezultati za stipendiranje, konačne liste tokom maja

Izvor: Foto: prtscr youtube

Objavljeni su i rezultati poziva za stipendiranje mladih istraživača – učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama u 2019. godini, prijavljeno je petoro kandidata.

To su kandidati koji su osvojili jedno pod prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja. U skladu sa uslovima javnih poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjene su preliminarne rang liste kandidata.

Na preliminarne rang liste kandidati imaju pravo prigovora u roku od osam radnih dana do 12. maja, uz obavezu prilaganja relevantne dokumentacije kojom dokazuju navode iz prigovora, konačne liste kandidata kojima su odobrene stipendije biće objavljene do kraja meseca.

Ovo ministarstvo je u septembru 2019. povećalo neto iznos stipendija za stipendiste –doktorande, sa 46.000 na 50.000 dinara i stipendiste mlade istraživače-učenike, sa 27.000 dinara na 30.000 dinara.

Ministarstvo dodatno sufinansira i materijalne troškove naučnoistraživačkim organizacijama (fakultetima i institutima) za angažovanje stipendista na istraživanjima koja se sprovode u njihovoj instituciji.

Do danas je ukupno stipendirano 2.390 studenata.

Od 2008. do 2017. godine, iznos stipendija se nije menjao i bio je 32.000 dinara za stipendiste – doktorande i 20.000 za stipendiste – mlade istraživače.

"Zahvaljujući povećanim izdvajanjima za nauku, ministarstvo je od 2017. pronašlo načina da poveća stipendije u čak tri navrata", istakao je državni sekretar Vladimir Popović, prenelo je ministarstvo.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR