Vesti

0

Počelo preispitivanje odluka o opštem izboru sudija

Počelo preispitivanje odluka o opštem izboru sudija

Komisija VSS obavila je razgovore sa dvoje neizabranih sudija iz Jagodine i Vrbasa povodom njihovih prigovora na odluke prvog sastava tog tela, prema kojima im je sudijska funkcija prestala 31. decembra 2009. godine.

Razgovori, koji su otvoreni za stručnu javnost i medije, biće nastavljeni u petak. Medijima je omogućeno da prate razgovore u prostorijama VSS, a za novinare je obezbeđen audio-video distributer. Postupak preispitivanja mogu da prate i predstavnici EU, Saveta Evrope, OEBS-a i strukovnih udruženja sudija, na njihov zahtev.

VSS bi trebalo da odluči o više stotina prigovora neizbranih sudija, a okončanje tog procesa najavljeno je za septembar.

Od slučaja do slučaja, prema rasporedu objavljenom na sajtu, VSS će s kandidatima razgovarati pola sata, 45 minuta ili sat.

VS S usvojio je 23. maja 2011. godine pravilnik o načinu preispitivanja odluka o sudijama koje nisu izabrane u postupku opšteg izbora u decembru 2009. godine.

Predvidjeno je da odluka o utvrdjenom broju sudija u sudovima u Srbiji ne može predstavljati ograničenje Visokom savetu sudstva da izabere sudiju koji nije bio izabran u postupku opšteg izbora, ali će konačnu odluku o tome imati ministar pravde. Za sudije koje nisu obavljale sudijsku dužnost više od godinu dana, razmatraće se rezultati poslednje tri godine rada.

Kada usvoji prigovor i izmeni odluku o prestanku sudijske dužnosti, Savet će podnosioca prigovora izabrati za sudiju u sud u kome je radio, vodeći računa o vrsti suda i materiji u kojoj je postupao, kao i o njegovoj prijavi na oglas za izbor sudija.

Pravilnik inače predviđa da će takva odluka moći da se donese uz saglasnost ministra pravde.

O prigovorima na odluke prvog saziva VSS prema ranijim rešenjima trebalo je da odlučuje Ustavni sud Srbije, ali je, zbog preopterećenosti tog suda poslom i hitnosti postupka preispitivanja, ta nadležnost prebačena na VSS zakonskim izmenana s kraja prošle godine.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR