Sport

0

I sportisti u Srbiji se vraćaju treninzima, najviše devet igrača u isto vreme na terenu

Autor: IG

Izvor: Beta

I sportisti u Srbiji se vraćaju treninzima, najviše devet igrača u isto vreme na terenu

Izvor: Foto: pixabay.com


Kako se navodi u instrukcijama za otpočinjanje trenažnog procesa u Srbiji, sportisti tokom treninga moraju biti udaljeni najmanje dva metra, a za svakog sportistu mora postojati prostor od najmanje 10 kvadratnih metara.

Na treningu istovremeno može biti najviše 10 osoba, uključujući i trenera, dok broj tehničkog i drugog osoblja mora biti sveden na apsolutni minimum i to tako da ni u jednom momentu ukupan broj osoba na delu u kome se odvija trening ne može preći broj od 12 ljudi.

Sportista je pri dolasku i odlasku sa treninga dužan da nosi zaštitnu masku i rukavice, da dolazi ili odlazi sam ili u društvu samo jedne osobe, kao i da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije.

Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine i slično je moguće samo ako se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije.

Dodaje se da sportista mora koristiti lična sredstva za higijenu, kao i da tokom treninga mora koristiti samo svoju bocu za vodu, odnosno da je ne sme deliti ni sa kim (isto se odnosi i na hranu).

Pri dolasku na trening, organizator treninga je dužan da prikupi informacije od svakog sportiste, trenera, tehničkog i drugog osoblja o postojanju nekog od simptoma koje može ukazivati na infekciju virusom COVID-19. Ako postoji bilo kakav simptom, sportista neće biti puđten u objekat, udaljava se sa treninga i upućuje nadležnom lekaru.

Takođe, pri dolasku na trening svima koji učestvuju u njegovoj realizaciji meri se temperatura. Svako ko ima povišenu temperaturu se udaljava sa treninga i upućuje lekaru.

U Instrukcijama se dalje navodi da ako se pojavi bilo koji simptom koji ukazuje na COVID-19, trening se odmah prekida, osoba sa simptomima se upućuje lekaru, dok se svi ostali podvrgavaju testiranju i ostaju u izolaciji dok ne dobiju rezultate.

Organizator treninga je dužan, takođe, da pre i posle treninga dezinfikuje fiksirane sportske sprave, lopte, kao i da u sportskom objektu postavi sredstva za dezinfekciju ruku, odeće i obuće sportista.

Sve zatvorene prostorije koje koriste sportisti, treneri i drugo osoblje moraju se redovno provetravati prirodnim putem. Upotreba centralne klimatizacije nije dozvoljena.

Preporučuje se svim nacionalnim sportskim savezima i klubovima da kada god je to moguće organizuju kontrolisane (karantinske) trenažne pripreme svojih sportista.

Ako to organizuju, svi sportisti, treneri i ostalo osoblje pre dolaska na pripreme moraju biti testirani na prisustvo COVID-19 i ne smeju da napuštaju smeštaj određen za karantinske pripreme.

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR