Ekonomija

0

EBRD sa partnerima pokreće Program istraživanja i investicione analize malih i srednjih preduzeća

Autor: IG

Izvor: Novi magazin

EBRD sa partnerima pokreće Program istraživanja i investicione analize malih i srednjih preduzeća

Izvor: Foto: Logo


Program je finansiran od strane TaiwanBusiness - EBRD Technical Cooperation Fund i podrazumeva istraživanje i investicione analize odabranih MSP listiranih na berzama Bugarske, Hrvatske, Severne Makedonije, Rumunije, Srbije i Slovenije. Izveštaji o investicionim analizama kompanija će biti dostupni bez naknade na novoj internet stranici Listed SME Research Hub.

Cilj  programa je obezbediti besplatne, javno dostupne, visoko kvalitne izveštaje o investicionoj analizi kako bismo prevazišli informacione barijere, odnosno nedostatak inforacija  koje smanjuju likvidnost tržišta kapitala. Čineći tržište transparentnijim kroz povećanje dostupnosti pouzdanih informacija o kompanijama, smatra se ključnim faktorom za olakšavanje pristupa izvorima finansiranja MSP.

Dvogodišnji program izrada investicionih analiza će sprovoditi WOOD & Company, investiciona banka specijalizovana za tržišta u razvoju. Program je u potpunosti usklađen sa ciljevima Akcionog plana za izgradnju Unije tržišta kapitala, objavljenog od strane Evropske komisije, koji posebno ističe “unapređenje pristupa izvorima finansiranja, uključujući i rizični kapital, posebno za MSP, kao jednu od pet prioritetnih oblasti budućeg razvoja.

Sledeće kompanije su učesnici Programa:
•    Bugraska: Gradus AD, Monbat, Sirma Group Holding JSC, Sopharma AD.
•    Hrvatska: AD PLASTIK d.d., Arena Hospitality Group d.d., Ilirija Resort, Zagreb Stock Exchange.
•    Severna Makedonija: Alkaloid AD Skopje, Komercijalna banka AD, NLB Banka AD.
•    Rumunija: BittNet, Conpet SA, Patria Bank, Teraplast.
•    Srbija: Fintel Energija ad.
•    Slovenija: Pozavarovalnica Sava RE.

Prve investicione analize će biti objavljenje već danas za četiri kompanije, dok će ostale kompanije biti pokrivene u narednim mesecima. Najmanje pet izveštaja/analiza će biti objavaljeno za svaku pojedinačnu kompaniju tokom trajanja projekta.
 

Komentari (0)

POŠALJI KOMENTAR