Ana Brnabić: Cilj vlade društveni dogovor šta uraditi da Srbija postane uspešna država
28.06.2017 | 11:11h ► 18:32h Beograd

Ana Brnabić: Cilj vlade društveni dogovor šta uraditi da Srbija postane uspešna država

Ana Brnabić: Cilj vlade društveni dogovor šta uraditi da Srbija postane uspešna država Foto: Beta / Miloš Miškov
Mandatarka za sastav Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je cilj buduće vlade da napravi društveni dogovor o tome šta je potrebno uraditi kako bi Srbija ušla u red uspešnih država.

Iznoseći ekspoze pred narodnim poslanicima, Ana Brnabić je kazala da nijedna Vlada Srbije u poslednjih 10 godina nije započela mandat "sa tako dobrim stanjem u budžetu".

"Državna kasa je u dobrom stanju, inflacija je u planiranim granicama, zatičemo suficit u budžetu, imamo trend smanjenja javnog duga i deficita platnog bilansa. Nijedna vlada u poseldnjih 10 godina nije započela mandat sa tako dobrim stanjem u budžetu", kazala je mandatarka.

Ona je ocenila da je vreme u kome živimo "puno izazova na koje moramo da odgovorimo, hrabro, odlučno i sa vizijom kuda idemo".

"To što nisam odgovarala na kampanju o meni je bio moj odgovor. Danas stojim odgovorno i ponosno i izlažem program vlade jer sam sigurna da će ova vlada imati rezultate na koje neće moći da se ogluše ni oni čiju podršku nemam", kazala je Ana Brnabić.

 

Prioriteti digitalizacija i obrazovanje

Mandatarka je izjavila da su digitalizacija i obrazovanje među prioritetima nove vlade.

Ona je, u ekspozeu u Skupštini Srbije, rekla da će digitalizacija da smanji odliv mozgova i istakla da je to prilika da se preokrene taj proces.

"Digitalizacija će ubrzati ekonomski rast i povući razvoj celog društva. To nije stvar izbora, već neophodnost", rekla je Ana Brnabić.

Ocenila je da će digitializacija poboljšati standard i kvalitet života građana, povećaće efikasnost i pružiti jeftinije usluge i kreirati novu vrednost u skoro svim oblastima života i rada.

"Iako se vezuje za tehniku, ona je više od toga, to je šansa za bolja radna mesta, ona je prilika da zaustavimo odliv mozgova", naglasila je Brnabić.

Ona je rekla da obrazovanje treba da postakne inovacije, i obezbedi mladima nove veštine, kao i da podstakne decu da stiču funkcionalna znanja i da razmišljaju.

Brnabić je rekla da je cilj da povratimo poverenje javnosti u obrazovni sistem.

Od velikog značaja je, kako je rekla, dualno i preduzetničko obrazovanje.

 

Vratiti poverenje u obrazovni sistem i podsticati inovacije i preuzetništvo

Kandidatkinja za predsednicu Vlade Srbije izjavila je da je potrebno povratiti poverenje javnosti u obrazovani sistem Srbije i da obrazovanje treba da podstiče inovacije, kritičko razmišljanje i preduzetništvo.

Ona je iznoseći ekspoze u Skupštini Srbije rekla da će Vlada podsticati decu da stiču funckionalna primenljiva znanja umesto da "suvoparne" informacije uče napamet koje ne umeju da primene niti su primenjive.

"Podsticaćemo ih da razmišljaju", rekla je Brnabić.

Ona je istakla i da su dva veoma važna elementa podizanja obrazovanja dualno i preduzetničko obrazovanje i istakla da taj vid obrazovanja ne stvara jeftinu radnu snagu.

"Iako mogu da razumem strahove koji su se mogli čuti u vezi sa dualnim obrazovanjem, dualno obrazovanje ne stvara jeftinu radnu snagu, već predstavlja bolje povezivanje privrede i obrazovanja na svim nivoima i uvodi praksu za teorijsko obrazovanje na taj način da učenike i studente još tokom školovanja pripremamo za rad u privredi", rekla je Brnabić.

Ona je dodala i da saradnja fakulteta i kompanija omogućava realizaciju ideja i zapošljavanja u kompanijma koje te projekte sprovode.

Moramo omogućiti finansiranje fakulteta otvarajući dodatni prostor za tehničke fakultete i omogućiti povezivanje sa privredom.

Prema njenim rečima, kapitalno povezivanje projekata nauke, istraživanja i inovacije su prioriteni ciljevi Vlade.

"Vizija Vlade je razvoj preduzetništva zasnovanog na znanju i inovativnosti", rekla je Brnabić.


Foto: Beta / Miloš Miškov

 

Ekonomske reforme i ubrzanje privrednog rasta

Mandatarka je rekla da će najveći izazovi njene vlade biti nastavak ekonomskih reformi i ubrzanje privrednog rasta.Ona je u Skupštini Srbije rekla da će među izazovima biti i nastavak reforme državne uprave i efikasniji rad državnih službenika.

"Od državnih službenika očekujem da budu servis građana", rekla je Brnabićeva.

Među izazovima su, kako je rekla, i balansirana spoljna politika, obrazovanje i privlačenje stručnjaka umesto odliva mozgova i uspostavljanje partnerstva između svih segmenata društva i uključivanje civilnog sektora u društvene inicijative.

"Naš cilj je da do 2019. godine deficit opšte države bude ispod jedan odsto, što nas dovodi u rang fiskalno najodgovornijih zemalja. Sa daljim rastom BDP-a planiramo da nivo javnog duga spustimo ispod 60 odsto do kraja mandata ove vlade. Ovo bi stvorilo dodatni prostor za povećanje plata i penzija, nove investicije u infrastrukturu ili čak prevremenu otplatu kredita, što bi ubrzalo dalje smanjenje javnog duga", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da su smanjenje poreza i doprinosa i povećanje plata u javnom sektoru direktno povezani sa javnim finansijama.

"Planiramo da povećamo plate u javnom sektoru i da smanjimo opterećenje poslodavaca", rekla je Ana Brnabić.

Istakla je da se u godinama pred nama očekuje rast realnog BDP-a od 3,5 odsto, koji će biti zasnovan na rastu investicija, smanjenju udela rashoda iz budžeta.

"Za održivu ekonomsku stabilnost i privredni rast u godinama pred nama, ključan je nastavak restrukturiranja privrede, posebno javnog sektora, dalje unapređenje poslovnog okruženja, kao i održavanje političke stabilnosti i dalje približavanju EU", rekla je ona.

Ona je rekla i da će se zalagati se za inkluzivnost, jer samo ako prihvatamo različitost kao vrlinu, imamo šansu da izgradimo društvo ravnopravnih pojedinaca.

"Posvećenost, odlučnost, otvorenost i hrabrost vrednosti su na kojima će se zasnivati moj rad i ja vas pozivam sve da mi se pridružite kako bismo ostatke prošlosti ostavili tamo gde im je mesto - u prošlosti. Ja gledam u budućnost jer je sada trenutak kada možemo da uradimo prave stvari, bez odlaganja, čekanja i izgovora", rekla je ona.

Ona je istakla ogroman izvozni potencijal srpske IT industrije.

"To je jedan od najvećih sektora u Srbiji, i jedan od onih koji najbrže rastu i to više od 10 odsto godišnje, dok unutar njega industrija softvera i usluga ima rast od preko 20 odsto svake godine", rekla je Ana Brnabić.

Prema njenim rečima, neto izvoz IT sektora danas iznosi više od 400 miliona evra godišnje, a cilj vlade je da taj izvoz bude uvećan na čak 1,5 milijardu evra godišnje za pet godina.

Kadrovski potencijali u IT-u, kako je rekla, ne samo da su potpuno iskorišćeni, već se se suočavamo sa manjkom kvalifikovanih kadrova, što usporava dalji rast.

"Procene su da u Srbiji nedostaje skoro 15.000 IT stručnjaka, sa tendencijom povećanja tog broja. Zbog toga je jedan od mojih prioriteta da omogućimo da se u Srbiji poveća njihov broj što će doprineti razvoju privrede i omogućiti Srbiji da uhvati korak sa četvrtom industrijskom revolucijom", rekla je ona.

Prema njenim rečima, jačanje konkurentnosti nauke, istraživanja i inovacija u funkciji privrednog razvoja jedan je od prioritetnih ciljeva Vlade.

"Potrebno je modernizovati čitav set zakona kako bi se otvorile nove mogućnosti u privredi, eliminisale administrativne barijere i povećala efikasnost. U tom smislu moramo da pojednostavimo prekogranično poslovanje, uz slobodan protok ljudi, podataka, robe i novca između Srbije i sveta", rekla je Brnabić.

Vizija ove vlade je, kako je rekla, razvoj preduzetništva zasnovanog na znanju i inovativnosti

 

Daću sve od sebe da u mandatu ove vlade budu završeni Narodni i Muzej savremene umetnost

Mandatarka je rekla da će "dati sve od sebe" da u mandatu buduće vlade bude završena obnova Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti u Beogradu koji već duže od 10 godina ne rade.

Predstavljajući program buduće vlade u Narodnoj skupštini, Ana Brnabić je kazala da je njen plan da sve institucije kulture u Srbiji moraju imati programe za decu.

Ona je ranije rekla da Srbija ima "sjajno" kulturno nasleđe na osnovu koga treba graditi kulturnu politiku.

 

Ostaćemo posvećeni učešću u multinacionalnim operacijama i Partnerstvu za mir

Buduća vlada ostaće posvećena učešću Srbije u multinacionalnim mirovnim operacijama UN i EU, kao i angažovanju u programu Partnerstvo za mir, kazala je Brnabić.

Predstavljajući program buduće vlade pred poslanicima, mandatarka je kazala da se prava nacionalna bezbednost ne može postići samo jakim vojnim snagama, već da iziskuje i snažnu diplomatiju, efikasnu obaveštajnu aktivnost, jaku privredu, finansijsku disciplinu i efikasan rad vlade.

Ona je dodala da će i buduća vlada biti "duboko" posvećena pitanju manjinskih prava.

"Veoma sam ponosna koliko smo u zakonodavnom, strateškom i institucionalnom smislu postigli u zaštiti prava nacionalnih manjina. U Srbiji danas živi više od 20 etničkih ili nacionalnih grupa, što je više nego bilo gde u Evropi, a deca se školuju na više od 15 jezika", kazala je Ana Brnabić.


Foto: Beta / Miloš Miškov

 

Borba protiv kriminala i korupcije ostaje prioritet

Kandidatkinja za premijera Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će jedan od prioriteta Vlade Srbije biti odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ona je u ekspozeu istakla da ta borba podrazumeva brz i efikasan postupak.

Kako je kazala, preduzete su ključne zakonodavne mere, a vlada će nastaviti sveukupnu reformu u pravosuđu.

Ona je navela da će se raditi na unapređenju rada tužilaštava, novom zakonu o policiji, kao i poboljšanju pravosudne infrastrukture.

Govoreći o oblasti zdravstva ona je rekla da je priroritet izgradnja i rekonsturkcija četiri klinička centra, kao ida će Vlada raditi na listi čekanja i njenom ukidanja do kraja mandata vlada

Ana Brnabić je rekla da i da će sve porodilje primati naknade na osnovu uplaćenih doprinsa.

Mandatarka je kazala da je i važno i da se stalno ulaže u modernizaciju sporta, kao i da će sa dobrim rezultatima u ekonomiji Srbija biti u mogućnosti da ulaže u zaštitu životne sredine.

 

Vlada nastavlja politiku mira i saradnje na Kosovu i Metohiji

Brnabić izjavila je danas da će vlada nastaviti politiku mira i saradnje na Kosovu i Metohiji."Na današnji dan, veliki srpski praznik Vidovdan, želim da poručim da nastavljamo politiku mira i saradnje na Kosovu i Metohiji (KiM), s ciljem postizanja istorijskog kompromisa i pomirenja srpskog i albanskog naroda", rekla je Brnabić predstavljajući u Skupštini Srbije program i ciljeve vlade.

Ona je kazala da je cilj očuvanje politike stabilnosti na KiM sprovodjenjem utvrdjene državne politike, nastavkom pregovora sa privremenim institutcijama samouprave u Prištini i unapredjenjem ekonomskog razvaja i uslova života i ekonomnskog osnaživanja srpskog stanovništva na Kosovu i nastavkom podrške održivom povratku.

Kako je istakla, potrebo je hitno uspostavljanje Zajednice srpskih opština i to na način predvidjen prvim sporazumom i opštim pricipima iz 2015. godine.

Ona je naglasila i da u svim tim procesima računa na podršku predsednika države Aleksandra Vučića i prvog potpredsednika Vlade Srbije Ivice Dačića za koga je rekla da ima dugogodišnje političko iskustvo.

"Verujem da isključivo timski rad može da donese rezultate i da sve pomeri unapred", dodala je Brnabić.

 

Jačanje međunarodnog položaja u ugleda Srbije

Branbić je izjavila da će fokus njenog kabineta biti na jačanju međunarodnog položaja i ugleda Srbije, na intenziviranju bilateralnog dijaloga i saradnji sa zemljama širom sveta.

"Samo dijalog obezbeđuje stabilnost i osnov za dalji rast kome težimo sada i odmah", rekla je Ana Branabić u Skupštini Srbije predstavljajući program vlade.

Ona je kazala da je strateška orijentacija Srbije ka Evropskoj uniji, koja predstavlja vrednosti za koje se svi zalažu - inovativnost, kreativnost, znanje i sveukupna modernizacija koja vodi višem standardu i kvalitetu života.

"Ulaskom u EU postajemo deo društva u kome se nalaze pravednije, dostupnije, bogatije zemlje, a to je mesto gde Srbija treba da bude", rekal je Ana Brnabić.

Ona je ocenila da je Srbija veliki put prešla i u cilju uspostavljanja dobrih susedskih odnosa sa bivšim jugoslovenskim republikama i da je u tome imala ključnu ulogu.

"Srbija i dalje treba da bude glasan zagovornik i lider čvrstih saveza u političkom, ekonomskom i kulturnom razvoju regiona zapadnog Balkana", kazala je Ana Brnabić.

Prema njenim rečima, Srbija će slediti politiku koja podrazumeva izgradnju najboljih odnosa sa ruskim narodom i njegovim državnim rukovodstvom.

Ana Brnabić je dodala da je Srbija u nekoliko godina uspela da izgradi srdačne i prijateljske odnose sa Kinom i da planira dodatno da ih jača.

"Sa Indijom smo uspostavili nove odnose, a unapredili smo i odnose sa Japanom, Južnom Korejom, Afrikom, Australijom i Okeanijom i Južnom Amerikom. SA SAD ćemo nastaviti da izgađujemo sve bolje odnose u svim segmentima, kao i što ćemo razvijati dobre odnose i sa drugim narodima i državama širom sveta", kazala je Ana Brnabić.

 

Efikasnije i jeftinije usluge građanima

Brnabić je rekla da jedan od prioriteta ostaje i digitalizacija državne uprave i obezbeđenje elektronskih usluga koje će građani koristiti na jednostavan i brz način."Najveći izazov za nas je da javni službenici budu efikasni i fokusirani na građane. Prioritet Vlade u narednom periodu su efikasnije i jeftinije usluge građanima", rekla je Brnabić predstavljajući ekspoze u Skupštini Srbije.

Ocenila je da se elektronskom upravom povećava efikasnost, smanjuju birokratske procedure i eliminiše korupcija.

Najavila je da će sledeće godine biti uspostavljena Nacionalna akademija za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Brnabić je dodala da će biti nastavljeno restrukturiranje i racionalizacija javnih preduzeća kroz optimizaciju broja zaposlenih, rešavanje pitanja nagomilanih dugova i nenaplaćenih potraživanja iz ranijih godina.

Ona je rekla da su smanjene subvencije javnim preduzećima, a da je Vlada strogo ograničila, radi jače finansijske discipline, izdavanje novih garancija i kredita koji su ranijih godina korišćeni za obezbeđenje tekuće likvidnosti.

"Od 17 strateški važnih preduzeća u državnom vlasništvu, kod njih 10 je status već rešen, a trenutno je u toku rešavanje preostalih sedam. To će imati pozitivan uticaj na javne finansije jer će budžetska podrška preduzećima s velikim gubicima biti manja", rekla je ona.

Istakla je da je Srbija je postavila temelje kako bi postala regionalni lider u oblasti vazdušnog saobraćaja.

"Kako bismo osigurali dalji rast prometa i nova radna mesta na Aerodromu Nikola Tesla i povećali konkuretnost u vazdušnom saobraćaju, stupićemo u koncesioni aranžman kojim će budžet Srbije direktno prihodovati više stotina miliona evra. Zatvaranje te transakcije očekujemo već u martu 2018. godine", rekla je Brnabić.

Ocenila je da u sektoru poljoprivrede imamo veliki potencijal, koji moramo da kapitalizujemo unapređenjem produktivnosti proizvodnje, intenzivnijom upotrebom savremene tehnologije i fokusiranjem na izvoz proizvoda većeg stepena obrade, umesto izvoza sirovina koje su najjeftinije.

"Ulagaćemo u kapitalne sisteme za navodnjavanje: 14 sistema, od kojih 11 u Vojvodini, a 3 u centralnoj Srbiji. Takođe ćemo nastaviti da ulažemo u brane sa akumulacijom i u rekonstrukciju vodnih objekata. Izmenićemo i Zakon o poljoprivrednom zemljištu i time onemogućiti potpunu liberalizaciju prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima", rekla je ona.

Brnabić je naglasila ; da su oblasti u kojima postoje ogromni potencijali turizam, kreativne industrije i kultura.

Prema njenim rečima, cilj vlade je povećanje broja turista sa 2,7 miliona u 2016. godini na 3,7 miliona u 2020. godini, uz projektovani devizni priliv od turizma od 2,5 milijarde američkih dolara.

"Posebno bih istakla važnost kongresnog turizma. Srbija je na svetskoj listi kongresnih destinacija skočila za 25 mesta u poslednjih 10 godina i sada je na 48. mestu", rekla je ona.

Kako je dodala, orijentacija ove Vlade biće da se dovedu skupovi svetskih organizacija u Srbiju i to ne samo u Beograd već i u druge kongresne centre poput Novog Sada, Subotice, Aranđelovca, Vrdnika, Kopaonika i Niša.

Za promociju Srbije kao turističke destinacije, prema njenim rečima,veliki doprinos daje industrija filmske i TV produkcije.

"Podržaćemo program podsticaja koji je dao odlične rezultate, radićemo na tome da se organizuje obuka naših filmskih radnika jer će nam biti potrebno više profesionalaca, a tražićemo i investitore za dodatne filmske studije", istakla je Brnabić.

Prema njenim rečima, biće ; nastavljena i reforma radnog zakonodavstva.

"Donošenjem novih zakona omogućiće se da oko 60.000 zaposlenih preko agencija imaju ista prava kao i zaposleni po drugim osnovama, zatim legalizacija sezonskih radova gde će samo u poljoprivredi više od 300.000 zaposlenih biti uvedeno u legalne privredne tokove, poboljšanje životnog standarda građana i smanjenje nezaposlenosti kroz obavljanje delatnosti od javnog interesa i aktivaciju posebnih kategorija nezaposlenih lica", rekla je Brnabić.

Ona je najavila i fleksibilniji sistem plata.

"Omogućićemo nagrađivanje institucija koje odgovorno raspolažu sredstvima, kao i zaposlenih koji najviše doprinose unapređenju rada institucije", rekla je ona.

 

O Vladi i mandataru ne odlučuju ni ambasadori ni mediji

Brnabić je odbacila navode da su američki ambasador i mediji uticali na odluku ko će biti kandidat za predsednika Vlade Srbije.

"O vladi, mandataru i predlogu za mandatara i ministarima ne odlučuje američki ambasador i ni jedan drugi ambasadorm pa ni i Blic", rekla je Ana Brnabić odgovarajući šefu poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju na navode o tome da li je možda Blic ili američki ambasador uticao na njen izbor za mandatara.

Ona je pitala i zašto bi neko ko je ozbiljan čovek pročitao nešto u Blicu ili drugim novinama i na osnovu toga odlučio da promeni mišljenje o tome ko treba ili ne treba da bude mandatar.

"Možda je Blic upravo to objavio da ja ne bih taj dan bila proglašena za mandatara", rekla je Ana Brnabić.

Blic je u danu kada je predsednik Srbije trebalo da objavi odluku o mandataru, na naslovnoj strani imao natpis da Ana Brnabić mora biti mandatar.

 

Brnabić: Bila bih ponosna da ponovimo uspeh prethodne vlade

Mandatarka Ana Brnabić izjavila je danas da bi bila ponosna ako bi. ukoliko bude izabrana za premijerku, njena vlada uspela da ponovi rezultate prethodne vlade koju je vodio Aleksandar Vučić. Ona je tokom rasprave o izboru vlade u Skupštini Srbije odgovarajući na kritike opozicije i o kadrovskim rešenjima, ;rekla da je prethodna vlada postigla brojne rezultate iz oblasti evropskih integracija i zdravstva, privrede i ekonomije.

Brnabić je kazala da nije korektno vređati i lično i profesionalno ministre.

Ona je ukazala da je od 2014. godine otvoreno 10 pregovaračkih poglavlja i upitala da li "smo mogli da imamo onda boljeg ministra".

Govoreći o zdravstvu i Zlatiboru Lončaru ona je kazala da je dobro radio svoj posao i da je za vreme njegovog mandata zdravstvo napredovalo za 12 mesta i da je i ispred nekoliko evrpskih zemalja uprkos svim napadima na ministra.

Ona je kazala i da je stopa nezaposlenosti mladih 2013. godine bila 39,5 odsto, da je danas jako visoka, ali da iznosi 28,5 odsto, i 11 odsto je manja.

Mandatarka je rekla i da u Srbiji trenutno ima 8.500 aktivnih gradilšta, a da ih je ranije bilo manje od 500.

 

Brnabić: Vlada brani ustavom zagarntovana prava građana, a ne gej paradu

Mandatarka Ana Brnabić negirala je danas navode opozicje da Vlada Srbije "brani gej "paradu" istakaviš da Vlada Srbije brani ustavom zagarantovana prava svih građana.

"Vlada brani i uvek će braniti ustavom zagarantovana prava svih garđana", rekla je ona u Skupštini Srbije.

Prema njenim rečima članovi vlade ne ulaze u to da li nešto vole ili ne vole već "brane ustavom zagarantovana prava građana".

autor: VV izvor: Beta
Ostavi komentar Ostavi komentar >>
Ostavi komentar
Pročitajte i...
Preporuke prijatelja
novinarnica svuda
AMSS secondary
Najvesti
Vesti.rs
Zlatiborac
medijska pismenost
Turisti?ka organizacija Srbije
Novi magazin- nedeljnik Novinska agencija Beta AMSS side