12.06.2018 | 17:30h ► 20:25h Atina

Ciprasov kabinet: Ubuduće 'Severna Makedonija', poziv za NATO i EU tek posle ratifikacije

Ciprasov kabinet: Ubuduće 'Severna Makedonija', poziv za NATO i EU tek posle ratifikacije Foto: Beta, AP
"Severna Makedonija" je novi naziv Makedonije o kojem su se sporazumeli Atina i Skoplje, rečeno je na "neformalnom brifingu" u kabinetu grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, prenosi večeras na internetu atinski list "Katmerini".

Izvori iz kabineta su naveli da je dobitk za Grčku to što joj sporazum omogućava da "vrati sebi istoriju drevne Makedonije, koju su svojatale ranije vlade suseda".

Isti izvori napominju da "sporazum predviđa da Grčka ratfikuje sporazum tek pošto bude završena ustavna revizija u susednoj zemlji".

Uz to, "poziv (Makedoniji) da se pridruži NATO-u i da otvori pregovore sa EU uslediće po ratifikaciji sporazuma u Skupštini BJRM, a njeno članstvo u obe organizacije će biti moguće tek posle ustavne revizije, a u pozivu za to će izričito biti navedeno da je poziv nevažeći ako ne bude revizije Ustava".

 

Obrazloženje Kabineta premijera Grčke o sporazumu s Makedonijom o rešenju spora oko naziva

Prenosimo prevod obrazloženja Kabineta predsednika Vlade Grčke o danas postignutom sporazumu premijera Grčke i Makedonije, Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva, o rešenju spora oko naziva, kako je večeras objavljeno na sajtu atinskog lista "Katimerini", kao i preneti izvod iz tog sporazuma o novom nazivu Makedonije:

"Završetkom pregovora i postizanjem sporazuma s BJRM, Grčka vraća sebi svoju istoriju, istoriju drevne Makedonije, koju je ranije svojatala vlada susedne zemlje".

"Grčka vlada uspeva da reši problem koji je opterećivao grčku diplomatiju (ali i grčko društvo) duže od dvadeset pet godina. Grčka uporedo jača stabilnost i saradnju u izuzetno kritičnom trenutku za region, ističući svoju ulogu kao evropskog stuba mira, bezbednosti i razvoja na Balkanu.

"Da je rešenje bilo odloženo, moguće je da bi to:

- "dovelo do dalje destabilizacije zemlje (koja je prošle godine prošla kroz ozbiljnu krizu) sa uticajem na sigurnost naše zemlje

- ojačalo ulogu trećih snaga na našim severnim granicama

- oslabilo napredne snage u susednoj zemlji, koje žele rešenje, otvarajući ponovo put nacionalističkim snagama suseda koji su svojatali istoriju Grčke".

"Sporazum koji je postigla Vlada, međutim ne rešava samo konačno pitanje naziva, obezbeđujući diplomatski kapital za druga, veća otvorena pitanja grčke spoljne politike, već ga rešava ga na najbolji mogući način, u službi nacionalne linije i izričitog i zvaničnog obezbeđivanja pozicije zemlje".

"Dobit od sporazuma:

1. Sporazum u potpunosti odgovara nacionalnoj liniji za složen naziv (Makedonije) uz geografsku oderdnicu, za upotrebu 'erga omnes' (u svim prilikama i za sve potrebe), kojeg se naša zemlja (Grčka) drži 20 godina.

2. Prihvatanje 'erga omnes' je veliki diplomatski uspeh Grčke, jer u prošlosti nije prihvaćen ni kao osnova za diskusiju. To znači da naši susedi ne samo da će koristi dogovoren naziv u svojim međunarodnim odnosima, u međunarodnim organizacijama, u međunarodnim forumima i međunarodnim dokumentima, već i unutar zemlje.

3. Naziv 'Republika Severna Makedonija', koji će u našoj zemlji biti priznat kao "Severna Makedonja" (bez prevoda) stavlja tačku na iredentizam koji je podrazumevao naziv 'Republika Makedonija', što je bio ustavni naziv našeg suseda i pod kojim je već priznat od strane više od 140 država, uključujući SAD, Rusiju i Kinu.
4. Vlada je takođe postigla ne samo prihvatanje 'erga omnes', već i da se naš sused obaveže da smesta pristupi ustavnoj reviziji.

5. Ustavna revizija je velika pobeda za Grčku, jer nije bila obuhvaćena nacionalnom linijom, kako je bila utvrđena u poslednjih 20 godina, koju su sledile sve vlade PASOK i Nove demokratije, ali je to crvena linija sadašnje vlade. Uz to nikada ranije nije bilo saglasnosti (Makedonije) da promeni svoj ustav po međunarodnom sporazumu.

6. Sporazum omogućava Grčkoj da pristupi ratifikaciji tek nakon završetka ustavne revizije u susednoj zemlji. Dok je poziv da se pridruži NATO-u i EU će biti otvoren tek posle ratifikacije sporazuma u Skupštini (Makedonije), dok će njeno članstvo u obe organizacije biti posle ustavne revizije, a u pozivu će eksplicitno biti uslov da je on nevažeći ako ne bude ispunjen uslov ustavne revizije.

7. Ovim sporazumom vratićamo našu istoriju, simbole i našu tradiciju, jer sporazumom susedna zemlja izričito prihvata razdvajanje grčkih Makedonaca i njihove antičke grčke kulture, jezika i regiona u kojima žive, od naroda te zemlje i njegove istorije, jezičkih i kulturnih karakteristika (vidi član 7 dole).

8. Ime će biti registrovano u makedonskom Ustavu uz neophodnu ustavnu reviziju. Istovremeno, više od 140 zemalja koje danas priznaju tu zemlju pod nazivom 'Makedonija' će je priznati kao 'Severnu Makedoniju'.

9. Ime potpuno odvaja tu zemlju od grčke Makedonije i njena tri regiona (istočna, centralna, zapadna).


10. Kraj iredentizma potvrđuje se na najzvaničniji način pošto je zagarantovano eksplicitno i nedvosmisleno da će se eliminisati, sprečavati i suzbijati sve vrste iredentističke retorike i aktivnosti, bilo javnih ili privatnih tela.

11. Osigurano je da se sve iredentističke reference izbrišu iz ustava suseda. Na primer, a) biće zamenjen član o podršci njihovoj dijaspori, doslednim prenošenjem odgovarajućeg poglavlja u grčkom Ustavu. U tom kontekstu, biće uklonjene reference o zaštiti 'makedonskih manjina' u susednim zemljama; b) biće zamenjen član o zaštiti granica tako što će biti isključeni bilo kakvi problematični navodi; c) biće uklonjene sve čak i indirektne istorijske reference iz preambule Ustava.

12. U sporazumu se predviđa da će državljanstvo u Severnoj Makedoniji biti 'Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia'. Taj jedinstveni termin zamenjuje jednostavan "makedonski" koji je sada u putnim ispravama, tako da je to jasno poboljšanje".

Grčka će priznati državljanstvo kao "građana Severne Makedonije".

Primetno je da se termin 'državljanstvo' razlikuje od etničke pripadnosti. Shodno tome, sporazum ne priznaje termin nacionalnost, već pravo na samo-određenje građana susedne zemlje. Član 7 Sporazuma navodi da naši građani imaju mogućnost da i dalje identifikuju naše susede bilo kojim izrazom koji koriste. (vidi član 7 dole)

13. Naši susedi su već promenili naziv aerodroma, autoputa i stadiona. Biće ili razmena statua sa opštinom Solun, ili, ako razmene ne bude, sporazum predviđa da će susedna zemlja staviti table na statue i spomenike da bi bilo jasno da su to simboli grčke kulture (npr. Konjanik u Skoplju će imati natpis da je iz helenističkog perioda i napomenu da simbolizuje prijateljstvo Grčke i BJRM).

14. Iako je jezik kao 'makedonski' priznat od strane Grčke pod okriljem UN već od 1977. godine, sporazum sadrži dodatnu formulaciju koja jasno sadrži da je to jezik iz porodice pripada južnoslovenskih jezika, kao i eksplicitan opis koji taj jezik odvaja od drevne grčke kulture i grčko-makedonskog jezičkog nasleđa.

15. Svi epiteti državnih i širih javnih institucija, kao i iseljeničkih/kulturnih organizacija finansiranih od strane države, će se odrediti terminom "Severna Makedonija" uz istovremenu uklanjanja odrednice "Makedonija".

16. Osniva se radna grupa eksperata, koja će se baviti pitanjima robnih zaštitnih oznaka od 2019. godine i u roku od 3 godine".

"Međunarodno okruženje:

Vlada je započela pregovore o međunarodnom statusu kvo u kojem se termin 'Makedonija' već koristio kao ime suseda u međunarodnim organizacijama i u svim međunarodnim forumima, kao što proističe iz obavezujućeg privremenog sporazuma iz 1995. godine, u skladu s kojim je naziv suseda bio Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija.

Osim toga, više od 140 zemalja (uključujući Kinu, Rusiju i SAD) priznalo je tu zemlju pod njenim ustavnim imenom, Republika Makedonija, odnosno, njene građane kao Makedonce.

Međunarodni sud UN je 2011. godine doneo odluku nepovoljnu za Grčku, o aktivnostima koje su dovele do toga da se ne uputi poziv BJRM za članstvo u NATO.

Takve međunarodne prilike su bilo nepovloljnije nego što su imale prethodne vlade za pregovore".
"Član 7 Sporazuma:

1. Strane priznaju da je njihovo shvatanje na obe strane da bi se termini "Makedonija" i "Makedonski/Makedonac" odnose na različite istorijske kontekste i kulturno nasleđe.

2. Prvoj strani ti termini ne znače samo područje i stanovništvo severnog regiona Prve strane, i njihove karakteristike, nego i grčku kulturu, istoriju, kulturu i baštinu ovog regiona od antike do danas.

3. Što se tiče Druge strane, ti termini podrazumevaju teritoriju, jezik, stanovništvo i karakteristike njene istorije, kulture i nasleđa koji se razlikuju od onih iz člana 7(2).

4. Druga strana deo napominje da njen službeni jezik, makedonski jezik, pripada grupi slovenskih jezika. Obe strane primećuju da službeni jezik i druge karakteristike Druge strane nisu u vezi s drevnom grčkom kulturom, istorijom, kulturom i nasleđem severnog područja Prve strane.

5. Ništa u ovom Sporazumu nema za cilj da na bilo koji način potceni ili izmeni, ili utiče na građana bilo koje Strane".

 

Cipras o sporazumu s Makedonijom: Imamo dobar sporazum; Pavlopulos: Odgovornost je na njima

Premijer Grčke Aleksis Cipras je danas popodne rekao predsedniku Republike Prokopisu Pavlopulosu da je danas sa Zoranom Zaevom, premijerom Makedonije s kojom se Grčka spori oko njenog naziva još od 1991. godine, postignut "dobar sporazum, koji ispunjava sve uslove koje je postavila grčka strana i ono što nazivamo nacionalna linija".

Sporazum čije se objavljivanje očekuje, dvojica premijera bi trebalo da potpišu sledećeg vikenda na zajedničkoj granici svojih zemalja, u Prespi.

Cipras je Pavlopulosa u direktnom TV-prenosu obavestio o drugom i odlučujućem, popodnevnom telefonskom razgovoru sa Zaevom.

Premijer je rekao da je "srećan zbog postizanja sporazuma" koji predviđa da se budući naziv Makedonije - koji još nije objavljen, koristi u svim prilikama i za sve potrebe - "erga omnes", na čemu je posebno insistirala Vlada Grčke, i istakao da će "susedi sprovesti ustavnu reformu da bi promenili svoj naziv".

"Najvažnije je - rekao je Cipras Pavlopulosu - što se sporazumom učvršćuje istorijsko i civilizacijsko nasleđe antičke grčke Makedonije" kao samo grčke, jer je "ranije bilo nekih koji su pokušavali da prisvoje deo naše kulturne baštine, što je činilo prepreku između dva naroda".

"Sporazumom se predviđa da će stupiti na snagu ratifikacijom u parlamentu, pošto druga strana (Makedonija) sprovede izmenu Ustava", rekao je Cipras.

Zaključio je rekavši da je "ovo istorijski trenutak" da je "naša dužnost da trezveno procenimo sporazum koji je, po mom mišljenju, veoma važan istorijski korak".

Predsednik Grčke Republike je pred kamerama rekao na sastanku s premijerom da je "od sada jasno da je odgovornost na susedima (Makedoniji) za to da li zaista nameravaju da se pridržavaju uslova koje smo postavili".

"Preduslov za bilo koji sporazum je revizija Ustava susedne zemlje (Makedonije). Iz toga će se videti, iz izmena kojih će biti, da li će se pridržavati svih obaveza koje su preuzeli. Ali, glavna stvar je da Grčka pokazuje poštovanje i demokratsku osetljivost prema susednoj državi. To nije samo pravno pitanje, već je to i stvar demokratske osetljivosti prema Evropi", rekao je Pavlopulos.

Predsednik je zaključio da "to poštovanje istorije koja je toliko dugo propatila i zbog neodgovornog odnosa lidera susedne zemlje, to poštovanje, jeste pasoš za dalji razvoj tog naroda" - jer od sporazuma s Grčkom zavisi približavanje Makedonije EU i NATO.

Premijer Grčke je posle sastanka sa šefom države otišao da obavesti lidere političkih stranaka o ključnim tačkama sporazuma i da od predsednika Skupštine zatraži posebno zasedanje o sporazumu.

Po nezvaničnim informacijama, naziv o kojem su se dve strane dogovorile je "Severna Makedonija", ali se dodaje da su još jutros na stolu bili i predlozi: "Nova Makedonija" i "Gornja Makedonija" - svi samo na makedonskom.

U Atini se prenosi da je predsednik Makedonije Đorđe Ivanov oštro protiv dogovora koji je sklopio Zaev, te je rekao da država "tako važan problem ne može rešiti telefonom" i da to "ne bi trebalo da bude lična stvar dva premijera".

autor: VV izvor: Beta
Ostavi komentar (1) Ostavi komentar >>
Ostavi komentar
  • 12.06.2018, 20:46h обични логичар (1)

    Логично и сасвим добро решење. И - шта је трбало и једнима и другима да се годинама натежу око тога!!!! У САД постоји, ваљда стотину година, савезна држава Нови Мексико, па ни Мексиканци, ни Американци - не "дижу фрку" око тога!

Preporuke prijatelja
Zlatiborac
OTP banka lizing
Novi magazin- nedeljnik Medija centar Novinska agencija Beta societe AMSS side