Proruski separatista šeta pored ostataka malezijskog aviona